مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان
شما اینجا هستید >   سمینارها > آرشیو سمینارها > کانسر پستان
سمینار یکروزه تازه های تشخیص و درمان کانسر پستان غیر متاستاتیکسمینار یکروزه تازه های تشخیص و درمان کانسر های پستان غیرمتاستاتیک در روز پنجشنبه 14 مرداد ماه 1395 با حضور بیش از یکصد نفر شرکت کننده در محل سالن کوه نور هتل پارسیان اوین برگزار شد.
به درخواست شرکت کنندگان ارجمند فایل PDF سخنرانی های این سمینار برای دانلود در اینجا قرار داده شده است.

              
 Axillary staging in neoadjuvant chemotherapy  Dr. Mahmoodzadeh 
New Irradiation techniques in  Dr. karimimoghaddam 
PATHOLOGIC ASSESSMENT AFTER
NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY
PATHOLOGIC ASSESSMENT AFTER
NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY
Pathologic assessment after neoadjuvant chemotherapy 
Dr. Jahanbin 
   New systemic therapy in locally advanced breast cancer  Dr. Kamian 
Neoadjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer  Dr. Karbassian 
Challenges in
“Locally Advanced Breast Cancer”
diagnosis and treatment
Challenges in "Locally Advanced Breast Cancer" diagnosis and treatment 
Dr. Kaviani 
Prognostic & Predictive Biomarkers In Nonmetastatic Primary Breast Cancer  Dr. Majidzadeh 
Neoadjuvant endocrine therapy in breast cancer  Dr. Miraei 
 
Role of imaging in
LABC management
Role of imaging in LABC management 
Dr. Rahmani 
  Neoadjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer  Dr. Sebzari 

  
SimpleGallery
Search برچسبها