مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان
شما اینجا هستید >   تومور بورد > دستگاه گوارش
تومور بورد دستگاه گوارش
برگزارکننده: مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان با همکاری مرکز تحقیقات سرطان و انستیتو کانسر

نام تومور بورد: توموربورد دستگاه گوارش

زمان: دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 9:30

مکان: تالار هم اندیشی انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)