مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان
شما اینجا هستید >   تومور بورد > نوروانکولوژی
تومور بورد نوروانکولوژی
برگزارکننده: مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان با همکاری مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی

نام تومور بورد: تومور بورد نوروانکولوژی

زمان: ماهانه - در روز چهارشنبه، ساعت 12:30 الی 13:30

مکان: ساختمان ریحانه

تمام شد.