مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان
شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضا > دکتر مرضیه لشکری
دکتر مرضیه لشکری

   
دکتر مرضیه لشکری

معاون مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان و استادیار رادیوتراپی-انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سوابق ایشان به شرح زیر است:
CV
POSITIONS
MEMBERSHIPS
Publications
PROJECTS
DISSERTATIONS
OTHER TRAINING
OTHER ACTIVITIES