مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان
شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضا
Enter Title

این دپارتمان تنها بخش رادیوتراپی دانشگاه تهران می باشد که شامل سه بخش فیزیک، رادیوتراپی و شیمی درمانی می باشد.

تعداد اعضای هیئت علمی این بخش (11 نفر) (1 نفر استاد، 4 نفر دانشیار و 6 نفر استادیار) و 15 رزیدنت مشغول به فعالیت می باشند.

تعداد 6 درمانگاه فعال در بخش رادیوتراپی وجود دارد که بصورت 2 شیفت صبح و عصر فعال می باشد.

تعداد 2 نفر منشی در قسمت پذیرش، 1 نفر بهیار و 1 نفر منشی و 1 نفر کمک بهیار در قسمت درمانگاهها مشغول بکار می باشد که تعداد پذیرش ماهانه بیماران در شیفت صبح 2000 نفر و در شیفت عصر 800 نفر می باشد